״השראה וריפוי הן התרחשויות פרה-סימפטטיות למיטב הבנתי,

אנחנו יכולה לבנות להם בית,  לצור להם מקום וכווונה
ולשים לב לנוכחותם״
דנה טולר